เนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียของเรานั้นได้รับการรับรองคุณภาพเนื้อ MSAจากออสเตรเลีย ซึ่งได้ผ่านกำรรับรองมำตรฐานการบริโภคในคุณภำพพรีเมียมของเนื้อ ลายไขมันบนเนื้อ และสีของเนื้อด้วยความเข้มงวดและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงดู รวมไปถึงมีการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพความนุ่มและรสชาติของเนื้อ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าคุณภาพในสินค้ำของเราจะทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจในคุณภาพระดับพรีเมียม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้
– Australian Wagyu – 450 – 500 Days
– Australian Grain Fed 180 Days
– Margaret River Fresh YG Grain Fed Beef 100-120 days
– Australian Grass Fed Beef
– Australian Marble Beef

฿440.00
Weight: 130-150g

฿580.00
Weight: 230-250g

฿700.00
Weight: 280-300g

฿440.00
Weight: 230-250g

฿530.00
Weight: 280-300g

Weight: 180-200g

Weight: 280-300g

Weight: 230-250g

สินค้าหมดแล้ว

Australian

Grass Fed Rib Eye

฿310.00
Weight: 230-250g

฿310.00
Weight: 500g

Weight: 130-150g

Weight: 160-180g