เรามีหมูแช่แข็งหมูและเนื้อหมูแปรรูป โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎ HACCP และการรับรองความปลอดภัยของอาหาร ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาเนื้อหมูแช่แข็งเรามีผลิตภัณฑ์เนื้อหมูหลายแบบ